Bo Fastening AB

Vi erbjuder innovativa produkter för både privatpersoner samt hantverkare inom såväl industri som finsnickeri. Produkter som underlättar arbetet så det går snabbare, kan utföras ergonomiskt och främjar miljön. När slutprodukten även sparar pengar för dig, då anser vi att det är en lyckad produkt.

Vår kvalitets-och miljöpolicy

Vi ska med hjälp av vår skärpa, erfarenhet och vårt mångåriga kunnande tillgodose marknanden med innovativa produkter som förenklar, effektiviserar och förädlar våra kunders vardag. Vi strävar alltid efter att utföra vår verksamhet men minimal miljöpåverkan och försöker välja produkter till vårt sortiment som vi uppfattar som mer miljövänliga än liknande produkter.

Våra produkter