Gripple, Undertak

Angel Mini Helix

Designad för att skruvas direkt i akustikpaneler

Kompatibel och idealisk för användning med akustikpaneler av polyesterfiber. Belastningsgraden för denna produkt beror på vilken akustiskpanel som är
monterad. Vissa ändfästen kan påverka belastningen.