X-1R

X-1R har funnits på marknaden under 15 år och är den enda produkt som är testad och certifierad av NASA för sina unika egenskaper gällande ny smörjteknik.

Används av NASA men gör nytta i vilken bilmotor som helst. Alla produkter bygger på X-1R’s unika teknik samt ger dig som användare bästa möjliga totalekonomi. Test av X-1R visar 50-75% minskad förslitning.

MCR metallbehandlare

Egenskaper

MCR behandlar alla järnhaltiga metaller som utsätts för belastning med en helt unik procedur som ökar belastningsytans jämnhet och hårdhet. MCR minskar friktionen, förslitning, temperaturen, energi & bränsleförbrukningen samt ökar livslängden på de applikationer där MCR används. Icke järnhaltiga metaller och syntetmaterial påverkas också positivt genom lägre arbetstemperatur och minskade metallpartiklar. MCR tillsätts i oljan (3-6 %) som används som transportör för att nå metallytorna som utsätts för belastning. MCR är neutral mot de oljor den används tillsammans med. MCR påverkar ej oljans viskositet eller egenskaper utan endast metallytorna.

Användningsområde

MCR används till alla motorer och maskiner av alla slag, från bilar till stora industrier. MCR är ett oljeaddetiv som inte påverkar oljan vilket gör att MCR kan användas i alla typer av oljor i motorer, växellådor, bakaxlar, servostyrning, hydraulsystem, snäckväxlar och luftkonditioneringar etc.

Förpackning

0,25 L, 5 L, 25 L, 208 L

PSL universalspray

Egenskaper

PSL är resultatet av 90-talets nya upptäckter när det gäller skyddsoljor. PSL bygger på ett antal väl fungerande komponenter, bl a X-1R’s välkända additiv för aktiv metallbehandling. Resultatet är en unikt väl fungerande produkt med ett mycket brett användningsområde. PSL fungerar perfekt till både metaller och konstmaterial. Då inga lösningsmedel används i PSL är avdunstningen mycket låg. Det ger extra lång livslängd och ringa påverkan på känsliga delar. PSL är garanterat silikonfri.

Användningsområde

PSL togs från början fram som en miljövänlig produkt för att lossa kärvande och hårt fastrostade bultar, skruvar etc, samt som skyddsolja mot fukt och korrosion. Med sina extremt goda smörjande egenskaper passar PSL bra som universalolja till bilar, båtar, cyklar, motorcyklar, entrepenads-maskiner, skogsmaskiner, lantbruksmaskiner, samt inom industrin och hemmet, dvs överallt där man vill smörja och skydda med långtidsverkan.

PSL löser upp mycket hårt fastrostade delar, rengör och bildar en rostskyddsbarriär, smörjer och skyddar elkontakter och brytare. PSL skyddar även känsliga elsystem mot korrosion, gnistbildning och överslag, är bra till wire och öppna transmissioner. PSL är starkt fuktavvisande, perfekt till gnisslande gummiremmar, skyddar gummi och plastytor, skyddar båtmotorer under vinterförvaringen, är bra till gångjärn och lås och utmärkt som avfettningsmedel till känsliga maskiner, typ tryckpressar.

Förpackning

Aerosol: 400 ml

Lösvikt:5 L, 25 L, 208 L

HTC Smörjspray

Högtryckssmörjspray med klistrande egenskaper.

Egenskaper

HTC är ett kraftigt klistrande och temperaturstabilt högtryckssmörjspray med X-1R’s unika metallbehandlande egenskaper. HTC har därmed unikt goda egenskaper när det gäller att smörja, smida, härda och minska friktion och slitage på kedjor och all annan utrustning som utsätts för häftiga rörelser och höga tryck. HTC bildar ett heltäckande skyddande lager som förblir aktivt över en lång period utan risk för avdunstning. HTC skyddar effektivt mot korrosionsangrepp. En bättre smord kedja projicerar kraften på hjulet och inte på kuggar och drev, vilket innebär sänkt temperatur och ökad livslängd på kedja och drev samt minskad sträckning av kedjan.

Användningsområde

Smörjning av kedjor och liknande mekanisk utrustning, dörrstoppar, gångjärn, kranbommar samt överallt där det krävs ett kraftigare smörjspray.

Förpackning

Aerosol: 400 ml
Lösvikt: 5 L, 25 L och 208 L

BZL bensinbooster

BZL Bensinbooster smörjer, förlänger och höjer förbränningen av bränslet och ger därmed ett ökat energiuttag.

Egenskaper

Förbättrad förbränning minskar sotuppbyggnad och minskar bildandet av restprodukter i förbränningskammare och bränslesystem. En förlängd och förbättrad förbränning ger också renare avgaser. BZL innehåller smörjaddetiv som ersätter blyets egenskaper. Vid användning av BZL i blyfritt bränsle erhåller man därför blyets smörjegenskaper. Det innebär att man kan köra motorer som kräver blyad bensin på blyfri bensin. Smörjegenskaperna minskar friktion och temperatur i bränslesystem, minskar problemen med kärvande insprutningssystem samt övriga komponenter i bränslesystemet etc. BZL har också K-skyddets egenskaper som eventuellt dispergerar vatten i bränslet och förpassar det ut i avgaserna. BZL ger ökad effekt och minskad bränslekostnad.

Användningsområde

BZL kan användas till alla bensinmotorer i bilar, båtar, motorcyklar, mopeder etc.

Förpackning

0,5 L, 5 L, 25 L, 208 L

DZL dieselbooster

DZL Dieselbooster smörjer, förlänger och höjer förbränningen av bränslet och ger därmed ett ökat energiuttag.

Egenskaper

Förbättrad förbränning minskar sotuppbyggnad samt minskar bildande av restprodukter i förbränningskammare och bränslesystem. En förlängd och förbättrad förbränning ger också renare avgaser. DZL förbättrar bränslets köldegenskaper och motverkar paraffinering. När temperaturen sjunker kristalliseras paraffinet ut i oljan. DZL minskar storleken på paraffinkristallerna och bränslet kan flyta genom filtret som inte sätts igen. DZL innehåller smörjaddetiv som ersätter den smörjförlust som den låga svavelhalten i dagens diesel ger. Smörjegenskaperna minskar friktion och temperatur i bränslesystemet, minskar problem med spridare och pumpar och övriga komponenter i bränslesystemet. DZL har också K-skyddets egenskaper som eventuellt dispergerar vatten i bränslet och förpassar det ut i avgaserna. DZL ger ökad effekt och minskad bränslekostnad.

Användningsområde

DZL kan användas till alla dieselmotorer i bilar, båtar, lastbilar, entreprenadmaskiner, lantbruks-maskiner, skogsmaskiner etc.

Förpackning

0,5 L, 5 L, 25 L, 208 L

ATL pneumatikolja

Smörjande pneumatikolja.

Egenskaper

ATL är framtagen för att ge överlägsen smörjning till moderna luftverktyg. ATL bygger på halvsyntetiska basoljor och X-1R’s välkända addetiv för bästa skydd. ATL ger också en överlägsen livslängd på de verktyg den används till. ATL hjälper till att täta packningar och smörja lager, har stor tålighet mot oxidation samt mycket goda smörjegenskaper som gör att verktygen går tystare och mjukare. Användandet av lösningsmedel har eliminerats vilket ger produkten mycket låg avdunstning samt extra lång livslängd och ringa påverkan på känsliga delar.

Användningsområde

ATL passar till alla förekommande typer av luftdrivna verktyg. Används med dimsmörjare eller direktsmörjning. Använd ATL regelbundet för bästa resultat.

Förpackning

0,2 L, 5 L, 25 L, 208 L

ATG smörjfett

ATG är ett temperaturtåligt universalfett som används till alla typer av fettsmorda lager.

Egenskaper

ATG är ett fett som innehåller X-1R:s unika metallbehandlare och har NLGI klass 2 (fast fett). ATG har ett mycket brett temperaturregister och är mycket tåligt mot vatten – även saltvatten. Genom den speciella sammansättningen och de ingående X-1R-komponenterna, tål ATG högre belastning och hastighet än de flesta andra fetter. ATG bidrar till att väsentligt öka livslängden på utrustning som smörjs med ATG. Genom X-1R:s karaktäristiska förmåga att behandla metallytan får ATG-fettet en unik prestanda och ekonomi. ATG kan användas i både öppna och slutna applikationer.

Användningsområde

ATG är ett högteknologiskt fett för generell användning i temperaturområdet -34°C – +260°C.

Förpackning

200 gram, 400 gram, 1 kg, 20 kg, 180 kg

PSL Elspray

Penetrerande, smörjande och rostlösande elspray.

Egenskaper

PSL-EL är resultatet av 90-talets nya upptäckter när det gäller skyddsoljor. PSL-EL bygger på ett antal väl fungerande komponenter, bl a X-1R’s välkända additiv för aktiv metallbehandling. Resultatet är en unikt väl fungerande produkt med ett mycket brett användningsområde. PSL-EL fungerar perfekt till både metaller och konstmaterial. Då inga lösningsmedel används i PSL-EL, är avdunstningen mycket låg. Det ger extra lång livslängd och ringa påverkan på känsliga delar. PSL-EL är garanterat silikonfri.

Användningsområde

PSL-EL togs från början fram som en miljövänlig produkt för att lossa kärvande lysrörshållare, glimtändare, armaturkåpor, glödlampor, urladdningslampor och andra detaljer, samt som skyddsolja mot fukt och korrosion. På grund av sina extremt goda smörjande egenskaper passar PSL-EL bra som universalolja till bilar, båtar, cyklar, motorcyklar, skogs- och lantbruksmaskiner, inom industrin och hemmet, dvs. överallt där man vill smörja och skydda med långtidsverkan. PSL-EL löser även upp mycket hårt fastrostade delar, rengör och bildar en skyddsbarriär, smörjer och skyddar elkontakter och brytare. PSL-EL skyddar även känsliga elsystem mot korrosion, gnistbildning och överslag. PSL-EL är starkt fuktavvisande, perfekt till gnisslande gummiremmar, skyddar gummi och plastytor, skyddar båtmotorer under vinterförvaringen, är bra till gångjärn och lås.

Förpackning

Aerosol: 100 ml (E-nr:16 930 35)

Återförsäljare


Distributör i Sverige

TOPLUX AB
Kalkbruksgatan 5
417 07 GÖTEBORG

Tel: 031 – 86 40 20
Fax: 031 – 86 40 22
toplux@toplux.se
www.toplux.se


Återförsäljare i Norge

Riverton AS
Kobbervikdalen 93B
3036 Drammen

Tel: 0047 45 08 41 41
riverton@riverton.no
www.riverton.no